Anarkismi

Anarkismi on poliittinen ideologia, joka korostaa ennen kaikkea yksilönvapautta ja vastustaa taloudellista ja poliittista valtahierarkiaa. Anarkismi viittaa sanana johtamattomuuteen ja siinä vastustetaan valtion pakkovaltaa ja korostetaan yksilön mahdollisuutta elää toimivassa yhteiskunnassa ilman lakeja ja sääntöjä. Anarkistit suhtauvat lähtökohtaisesti kriittisesti poliittisiin järjestelmiin ja haluavat harvoin osallistua esimerkiksi poliittiseen päätöksentekoon äänestämällä vaaleissa.

Anarkismin historiaa

Anarkismi sai alkunsa teollisesta vallankumouksesta ja se on nähty erityisesti työväen aatteena, joka nousi samaan aikaan Marxismin kanssa. Marxilaisista poiketen anarkistit eivät halunneet ottaa haltuun valtionomaisuutta vaan nimenomaan vastustivat valtion valtaa ja sääntöjä. Anarkismi on poliittisesti melko vaikeasti määriteltävä aate, sillä sen käytännön toteuttamisessa esiintyy runsaasti variaatiota ja anarkismia onkin jaoteltu alaluokkiin esimerkiksi egoistiseen-, ekologiseen-, ja poliittiseen anarkismiin.

Tunnettuja anarkisteja

Max Stirner eli oikealta nimeltään Johann Kaspar Schmidt oli saksalainen filosofi, jota voidaan pitää yhtenä modernin anarkismin kehittäjistä. Stirner oli filosofiselta suuntaukseltaan nihilisti, materialisti ja individualisti. Stirner kritisoi muun muassa moraalikäsitystä ja kirjoitti, että ainoa joka estää ihmistä hankkimasta omaisuutta, on hänen kykynsä ottaa omaisuus.

Emma Goldman tuli tunnetuksi feministinä ja anarkistina, joka vaikutti erityisesti Pohjois-Amerikassa. Goldman tuki muun muassa poliittisesti radikaaleja henkilöitä Yhdysvalloissa, mikä johti siihen, että hänet karkotettiin lopulta synnyinseudulleen Venäjälle. Goldman kirjoitti useita elämäkerrallisia ja ideologisia teoksia.