Kokoomus tähtää tuottavaan talouteen

Kansallinen kokoomus eli lyhyemmin tunnettuna Kokoomus on porvallinen puolue ja tällä hetkellä Suomen kolmanneksi suurin puolue. Kokoomus mielletään usein oikeistopuolueeksi, mutta se itse kuvaa puoluettaan keskusta-oikeistolaisena yleispuolueena. Kokoomuksen tavoitteena on mahdollisuuksien tasa-arvo ja avoimen yhteiskunnan puolustaminen.

Kokoomuksen historia

Kokoomus on yksi vanhimpia puolueita ja sen juuret ovat 1800-luvulla syntyneessä yhtenäisyysliikkeessä. Kokoomus perustettiin 1918 ja sen taustalla oli Suomen itsenäistyminen ja ero Venäjästä. Suomalaiset halusivat myös pitää suhteet toiseen liikekumppaniin eli Saksaan hyvässä kunnossa. Suomeen haluttiin saksalainen kuningas ja kuningasta kannattaneet perustivat Kansallisen Kokoomuksen.

1920-luvulla Suomessa oli vielä porvarihallituksia ja vasemmisto haki omaa rakennettaan ollessaan melko jakautunut ja järjestäytymätön. 30-luvulla oli kuitenkin muodostunut selkeä hallituksen vasemmisto-keskusta linja ja kokoomus jäi syrjään hallituksesta joksikin aikaa. Vasemmiston asema vahvistui myös sotien jälkeen eikä presidentti Urho Kekkonenkaan tukenut kokoomusta. 1970-luvulla kokoomus alkoi kuitenkin tukea suvaitsevaisuutta ja vapautta. Se jakoi hieman puolueen sisäistä dynamiikkaa ja osa perinteisempien arvojen kannattajista erkaantui muihin puolueisiin.

Takaisin hallitukseen kokoomus palasi vuonna 1987 Harri Holkerin sinipuna-hallituksen myötä. Kokoomus pysyi hallituksessa vuoteen 2003 asti, jonka jälkeen se palasi oppositioon. Jyrki Kataisen toimiessa kokoomuksen puheenjohtajana puolue sai runsaasti lisää kannatusta ja nousi hallitukseen jälleen vuonna 2007 ja on pysynyt siellä vuoteen 2019 asti, jolloin Kokoomus jäi ulos Antti Rinteen muodostamasta hallituksesta.

Kokoomus nykyään

Kokoomuksen puheenjohtajana toimii Petteri Orpo. Kokoomus on kuvaillut omaa politiikkaansa vastuulliseksi yksilövapaudeksi ja maltilliseksi oikeistolaisuudeksi. Kokoomuksen linja panostaa monikulttuurisuuteen, työperäiseen maahanmuuttoon ja yksilön toiminnan vapauteen. Verotuksen ja elinkeinoelämän kannalta kokoomus katsoo, että verotuksen on oltava sellaista, että se kannustaa työntekoon. Tämä tarkoittaa verotuksen keventämistä työskentelystä.

Ympäristöpolitiikassaan kokoomus on julistanut tavoitteekseen lisätä ympäristöteknologian osaamista Suomessa. Lisäksi se tavoittelee hiilineutraaliutta ja ympäristötietoista yhteiskuntaa. Kokoomuksen mukaan talouskasvu on hiilineutraaliuden edellytys ja Suomessa tulee tähdätä myös vastuulliseen markkinatalouteen ja tukea hiilineutraaleja yrityksiä.

Kokoomus painottaa vahvasti kansainvälistä yhteistyötä. Kokoomus on alusta asti ajanut esimerkiksi Suomen EU-jäsenyyttä. Kokoomuslaiset ovat myös aktiivisesti kannattaneet Suomen liittymistä Natoon, jonka lisäksi se on halunnut ajaa Pohjoismaiden välille tiiviimpää puolustusyhteistyötä. Kokoomuksen suhtautuminen kehitysyhteistyöhön on melko neutraalia.

Kokoomuksen kannattajat

Erilaisten tilastojen mukaan Kokoomuksen keskimääräinen kannattaja on iältään 55-vuotias ja kannattajista yli puolet on miehiä. Suurinta Kokoomuksen kannatus on Etelä-Suomessa ja Uudellamaalla se oli vuoden 2019 eduskuntavaaleissa suurin puolue. Kannattajista suurin osa on työssäkäyviä, mutta noin 1/3 on eläkkeellä. Työssäkäyvistä moni on työssään ylemmän toimihenkilön tai johtajan asemassa. Kokoomuksen kannattajissa korostuu myös korkea koulutus ja keskituloa korkeampi palkkataso.