Minkälainen poliitikko sinä olisit?

Oletko koskaan pohtinut, että minkälaisia ominaisuuksia hyvällä poliitikolla pitäisi olla? Ovatko kaikki kotimaisessa politiikassa vaikuttavat henkilöt samankaltaisia luonteeltaan vai onko luonteenpiirteissä jonkin verran eroja? Oletko sinä itse kiinnostunut politiikasta? Olisiko sinusta kansanedustajaksi tai kenties jopa ministeriksi? Mietitäänpä seuraavaksi, mitkä ominaisuudet tekevät “tavallisesta sukankuluttajasta” hyvän ja arvostetun poliitikon?

Mitä eduskunnassa tehdään?

Politiikassa käsitellään kaikkia kansalaisia koskevia asioita. Toisinaan eduskunta keskittyy erittäin tarkasti johonkin tiettyyn asiaan joka koskee joko kaikkia kansalaisia tai vain osaa jonkin valtion kansalaisista. Entä onko poliittisten puolueiden välillä paljon eroavaisuuksia? Monet ovat lähteneet politiikoksi juuri edellä mainitusta syystä osoittaakseen, että puolueiden välillä on toisinaan jopa runsaastikin eroja. Työ on samanlaista, mutta mielipiteet ja tavoitteet erilaisia.

Eduskunta voi lisäksi muuttaa jo olemassa olevaa “valmista lakia” jonkin verran toisenlaiseksi tai säätää aivan uuden lain. Edellä mainittujen toimenpiteiden tekemiseen tarvitaan jonkin yksittäisen kansanedustajan aloite tai hallituksen esitys. Eduskunta ottaa käsittelyyn myös kansalaisaloitteen, jos sillä on takanaan 50 000 kansalaisen antama tuki, eli käytännössä allekirjoitus sähköisessä/tulostetussa kansalaisadressissa.

Poliitikon ominaisuuksilla on paljon merkitystä

Poliitikot eivät aina tee vain mukavia, kaikkia kansalaisia miellyttäviä päätöksiä. Nykyään monien poliittisten säädösten aikaansaama palaute on toisinaan hyvin jyrkkää ja tyytymätöntä kansalaisten puolelta. Päätökset voidaan tyrmätä kokonaan tai niihin ehdotetaan joitakin muutoksia. Kansanedustajat ovat työssään kansalaisten valitsemia, joten heidän oletetaan elävän päätöksissään “lähellä kansalaisten arkea.”

Poliitikko tarvitsee siis työssään ominaisuuksia, jotka auttavat häntä eteenpäin hänen vaativassa työssään. Kyseisiä hyvän poliitikon ominaisuuksia voisivat olla vaikkapa seuraavat:

  • Kiinnostuneisuus kotimaan ja maailman tilanteita kohtaan
  • Halu kehittää kotimaan tärkeitä asioita
  • Pysyä pinnalla olevissa asioissa “ajan hermolla”
  • Rohkeus tuoda esiin sekä edustamansa puolueen mielipide ja oma mielipiteensä, jotka ovat varmasti samankaltaisia
  • Taito kuunnella, keskustella ja ikään kuin “pureksia” joistakin asioista kuulemiaan lausuntoja/parannusehdotuksia
  • Rehellisyys ja luotettavuus jokaisessa päätökseen johtavassa asiassa
  • Taito tehdä kompromisseja
  • Kyky olla tuomatta omaa yksityiselämäänsä liiaksi julkisuuteen
  • Taito kiittää kansalaisia, äänestäjiä ja puoluetovereita, jolloin myös itse voi saada onnistuessaan positiivista palautetta

Ota käyttöön älykäs Lime technologies – CRM -järjestelmä

Kiireinen politiikko tarvitsee avustajineen henkilöitä, jotka sopivat tapaamisista, politiikon antamista lausunnoista ja hänen tulevista matkoistaan. Menneet ja tulevat työt sekä erilaiset tilaisuudet ja matkat on hyvä olla tietokoneen muistissa, jotta niihin voi myöhemmin palata.

Miltä kuulostaisi helppokäyttöinen ja asiakasystävällinen asiakkuuden-/asiakassuhteiden hallintajärjestelmä? Varmasti oikein hyvältä. Suositun Lime technologies -järjestelmän avulla kaikki tärkeät asiakassuhteet ja tapaamiset voidaan analysoida, tallentaa, raportoida ja delegoida tarvittaessa myös muiden näkyville/käyttöön.

Hallitse tietojasi juuri sinulle räätälöidyn ohjelman mukaan

Tiesitkö, että Lime technologies -järjestelmän avulla pysyt työssäsi helposti ajan tasalla ja kaikki tärkeät lausuntosi/tapaamisesi löytyvät kaikki samasta paikasta. Älykkään CRM -järjestelmän voit myös käyttäjänä helposti integroida muihin sähköisiin laitteisiisi. Tarvittavien lisäysten ja muutosten tekeminen järjestelmään on äärettömän helppoa. Ja mikä parasta, järjestelmä tuo poliitikon kiireiseen työhän myös lisää vapautta ja vapaa-aikaa.