Suomessa on käytössä monipuoluejärjestelmä

Suomi on demokraattinen valtio, jonka poliittinen järjestelmä on hallintomuodoltaan parlamentaarinen demokratia. Tämä tarkoittaa sitä, että hallituksen on nautittava parlamentin luottamusta ja jos näin ei ole, on hallituksen erottava. Suomessa on monipuoluejärjestelmä, mikä tarkoittaa sitä että vaaleissa on useita eri puolueita, joiden ehdokkaat kilpailevat äänestäjien äänistä. Yksittäiset ehdokkaat saavat äänet ja puolueen paikkamäärä hallituksessa määräytyy ehdokkaiden perusteella. Ne puolueet, jotka eivät ole hallituksessa, ovat oppositiossa.

Suomessa on vanhoja ja uusia puolueita

Suomen itsenäistymisen jälkeen puolueita on ollut useita ja osa niistä on joko jakautunut pienemmiksi puolueiksi, yhdistynyt tai lopettanut toimintansa. Myös uusia puolueita on ajan saatossa tullut runsaasti lisää. Suomessa järjestettiin eduskuntavaalit vuonna 2019 ja suurimmat puolueet olivat SDP, Perussuomalaiset, Kokoomus ja Vihreät. Aiemmin suurimman puolueen Keskustan kannatus tippui roimasti, mutta sekin on edelleen suosituimpien puolueiden joukossa. Alueellisia eroja esiintyi runsaasti, esimerkiksi Helsingissä Vihreät oli suurin puolue, kun taas Uudenmaan vaalipiirissä Kokoomus oli suurin ja Pohjois-Suomessa Keskusta sai runsaasti kannatusta. Koko Suomen suurin puolue oli SDP, mutta lähes tasoissa SDP:n kanssa olivat Perussuomalaiset.

Puolueen perustaminen Suomessa

Suomessa voi halutessaan perustaa puolueen, joka rekisteröidään puoluerekisteriin. Tätä rekisteriä ylläpitää Suomen oikeusministeriö. Rekisteröinnissä auttaa patentti- ja rekisteröintihallitus. Puolueen rekiströintihakemus on vapaamuotoinen, mutta siihen on liitettävä ote yhdistysrekisteristä, oikeaksi todistettu jäljennös puolueen säännöistä ja todituksen on oltava virallinen. Lisäksi tarvitaan puolueen yleisohjelma ja vähintään 5000 oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kannattajakorttia, joka todistaa että puolueella on vähintään 5000 kannattajaa. Nämä kannattajakortit saavat olla enintään 12 kuukautta vanhoja ja kaikkien kortin allekirjoittaneiden tulee olla täysi-ikäisiä ja Suomessa äänioikeutettuja. Puolurekisterissä on vuodesta 1960 alkaen ollut merkittynä yhteenä 43 puoluetta.