Politiikan historiaa ja aatesuuntauksia

Politiikkaa on harjoitettu sivistyneissä yhteiskunnissa jo kauan ja se on saanut useita eri muotoja. Koska politiikka on käsitteenä niin monimuotoinen, voi olla hankala määrittää sen historiaa. Politiikan historia on samalla yhteiskunnallista historiaa ja sen muutamia merkkitapahtumia on helpompi käsitellä, kuin koko abstraktin käsitteen historiaa. Politiikan ensimmäisiä askelia voidaan yhdistää ensimmäisiin valtioihin, esimerkiksi Egyptiin, Roomaan, Kiinaan ja Intiaan. Kaikilla näillä alueilla on tiedettävästi harjoitettu jonkinlaista hallintomuotoa, jossa on huomioitu myös kansaa koskevia päätöksiä.

Ensimmäistä poliittista tekoa helpompaa on jäljittää esimerkiksi demokratian historiaa, josta kertovat esimerkiksi Rooman senaatin järjestämät äänestykset ja kautta hisotrian käydyt erilaiset kansanäänestykset, joita on käyty Suomessakin.

Politiikka on ollut läsnä kaikessa

Niin kauan, kun on ollut valtioita, on ollut politiikkaa sekä valtion sisäisesti, että ulkoisesti. Valtion sisäistä politiikkaa ovat olleet esimerkiksi päätökset verotuksesta tai ihmisryhmien asemasta. Ulkopolitiikkaa taas ovat olleet esimerkiksi kuninkaallisten avioliitot muiden kuningassukujen kanssa.

Poliittinen filosofiakin on saanut alkunsa jo varhain ja filosofit ovat aina pohtineet muun muassa sitä millainen hyvän valtion tulisi olla ja kuinka saavutetaan kestävä yhteiskunta. Poliittiset filosofit ovat yhteiskuntarakenteita vertaillessaan ja pohtiessaan saaneet aikaan useita erilaisia poliittisia ja ideologisia suuntauksia, joista osaa on käsitelty omissa artikkeleissaan.

Politiikkaan on vaikuttanut huomattavasti myös esimerkiksi uskonto, joka on ollut osana erilaisia poliittisia ideologioita. Uskonnolliset valtaapitävät ovat voineet perustaa poliittiset päätöksensä uskontoon ja toisaalta myös uskonnollisilla johtajilla on edelleen monissa yhteiskunnissa vahva poliittinen ja vaikutusvaltainen asema. Toisaalta poliittiset päätökset ovat vaikuttaneet merkittävästi myös uskonnon asemaan, joten kyseessä on dynaaminen kokonaisuus. Hyvänä esimerkkinä toimii Englannin kuningas Henry VIII aloittama uskonpuhdistus ja Englannin ja katolisen kirkon ero, joka johti anglikaanisen kirkon ja protestanttien nousuun Englannissa. Politiikka on siis ollut väistämättä osana jokaisen valtiossa elävän arkea, vaikka sitä ei aina olisikaan huomannut.