Perussuomalaiset haluaa ajaa tavallisten suomalaisten asiaa

Perussuomalaiset on suomalainen kansallismielinen puolue, joka oli vuoden 2019 vaaleissa Suomen toisiksi suurin puolue heti SDP:n jälkeen. Perussuomalaiset ovat kertovat omien arvojensa perustuvan suomalaisen yhteiskunnan puolustamiseen ja kaikille oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttamiseen. Puolue luonnehtii itseään myös kristillissosiaaliseksi ja korostaa, että puolueen agendana on ajaa tavallisen suomalaisen asiaa ja saada heidän äänensä kuuluville.

Perussuomalaisia on luonnehdittu myös työväenpuolueeksi ilman sosialismia ja monet entiset SDP:n ja Keskustan kannattajat ovatkin siirtyneet perussuomalaisten kannattajaksi. Puolueen nykyinen johtaja on Jussi Halla-aho, joka on korostanut myös oman kansan etusijalle asettamisen tärkeyttä puolueen arvoissa.

Perussuomalaisten historia

Perussuomalaiset on melko nuori puolue, sillä se perustettiin vuonna 1995. Se toimi seuraajapuolueena vararikkoon päätyneelle Suomen maalseudun puolueelle. Perussuomalaiset olivat pitkään melko marginaalinen puolue, mutta vuonna 2011 puolue sai suuren vaalivoiton eduskuntavaaleissa ja edustajien määrä nousi jopa 34:llä edustajalla sillä aiemmin Perussuomalaisllla oli 5 edustajaa ja vaalien jälkeen paikkoja oli 39. Perussuomalaiset ei kuitenkaan mennyt hallitukseen hallitusneuvotteluissa syntyneiden poliittisten erimielisyyksien vuoksi.

Perussuomalaiset saivat ääniä myös vuonna 2015 ja menivät hallitukseen, mutta joutuivat lähtemään hallituksesta vuonna 2017. Syynä oli muun muassa puheenjohtaja Jussi Halla-ahon poliittiset linjaukset, joiden kanssa muut puolueet eivät löytäneet yhteisymmärrystä ja lopulta tilanne päätyi siihen, että muut puolueet eivät halunneet enää jatkaa Perussuomalaisten kanssa hallituksessa. Hallitukseen jäi muutamien entisten Perussuomalaisten jäsenen perustamat Sininen eduskuntaryhmä.

Perussuomalaiset nykyään

Puolue on listannut periaateohjelmansa, jonka mukaan isänmaa ja oikeudenmukainen politiikka vaatii puolustajan. Tavoitteena on saada julkisen vallan avulla suomalaisille mahdollisuus kehittyä ja puolue puolustaa koulutusta ja sivistystä. Puolue haluaa myös korostaa suorapuheisuuden merkitystä, eikä asioita saa pelätä sanoa suoraan tai aikuisia ihmisiä ei ole syytä holhota.

Perussuomalaiset haluaa, että jokaiselle suomalaisella on kotimaassaan oikeus turvallisuuteen, terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Puolueen näkökulmasta valtio on olemassa ihmisiä varten, ei toisinpäin. Puolue ei vastusta kansainvälisyyttä tai kaikkea maahanmuuttoa, mutta haluaa kuitenkin turvata suomalaisille toimeentulon ja edut niin, ettei rahaa tarvitse käyttää muista maista tulevien huolehtimiseen ennen kuin oman maan asiat ovat kunnossa. Perussuomalaiset kannattaa myös niin sanottua perinteistä avioliittoa eli puolue haluaa säilyttää avioliiton miehen ja naisen välisenä. Veropolitiikan suhteen puolue on vaatinut jyrkempää progressiota ja lapsiperheille vähennyksiä.

Perussuomalaisten kannattajat

Tyypillinen perussuomalaisten kannattaja on melko hankala sijoittaa poliittisesti vasemmalle tai oikealle, sillä mielipidehajonta juuri tässä asiassa on melko suurta. Suurin osa kannattajista sijoittuu melko keskelle tai hieman oikealle mielipidemittauksissa. Perussuomalaisten kannattajista suuri osa työskentelee työntekijäammateissa. Tulotasoltaan perussuomalaisten kannattaja vastaa suomalaisten keskituloa ja koulutustaso on hieman keskiarvoa alhaisempi. Perussuomalaisten kannattajista noin 2/3-osaa on miehiä. Maantieteellisesti ja ikäluokissa perussuomalaisten kannatus on jakautunut melko tasaisesti ympäri koko Suomen.