Kommunismi ja sosialismi

Kommunismi on poliittinen ja idologinen suuntaus, jossa pyritään yhteiskunnan tasa-arvoiseen rakenteeseen toteuttamalla luokantonta ja yhteisomistukseen perustuvaa yhteiskuntaa. Kommunismi ja sosialismi nähdään usein päällekkäisinä muotoina, mutta kommunismia pidetään sosialismia edeltävänä ideologiana ja sosialismia hieman liberaalimpana poliittisesti. Sosiaalidemokraatinen valtio ei esimerkiksi aja vahvasti yksityisten yritysten yhteisomistajuutta ja monet nykyajan sosiaalidemokraattiset valtiot perustuvat liberaaleille arvoille, kuten tasa-arvolle ja ja yksilönvapaudelle ja oikeuksille, joita ei valtio ei pyri rajoittamaan.

Marxia ja Engelsiä pidetään kommunismin perustajina

Saksalaiset filosofit Karl Marx ja Friedrich Engels julkaisivat Kommunistisen manifestin vuonna 1848, mutta kommunismia on sovellettu jo paljon aiemmin eri muodoissaan. Kommunistisen manifestin voidaan ajatella olleen pohjana modernille kommunismille. Yhteisomistus on kuitenkin ollut ominaista ja ihmiskunnan alkuajoista, kun ihmiset ovat eläneet huomattavasti pienemmissä yhteisöissä, joissa jokaisella on ollut oma osansa ja kaikkien on täytynyt osallistua, jotta yhteisö on säilynyt elinvoimaisena.

Yhteisomistusta ovat kampanjoineet myös erilaiset uskonnolliset ryhmät, joiden ideologia perustuu vapaaehtoiseen köyhyyteen ja materiasta luopumiseen. Näitä ovat olleet esimerkiksi essealaiset ja erinäiset idän uskonnot, kuten buddhalaiset munkit. Varhaisen kommunismin käsite nousi myös Euroopassa jo keskiajalla, kun monet radikaalit ajattelijat kritisoivat valtaapitäviä ja papistoa ja kannustivat talonpoikia kapinoimaan.

Kommunismin ongelmat

Vaikka kommunismi on aatteena houkutteleva, se on osoittaunut poliittisena järjestelmänä melko toimimattomaksi useissa eri valtioissa, jotka ovat noudattaneet kommunistista ideologiaa. Länsimainen politiikka nojaa myös pitkälti jatkuvaan talouskasvuun ja markkinatalouteen, joka on ristiriidassa kommunistisen aatteen kanssa ja siksi kommunsimia vierastetaankin erityisesti Yhdysvalloissa. Tähän on tuonut olennaisesti lisänsä myös Kylmä sota kommunistisen Neuvostoliiton kanssa, joka lisäsi Yhdysvaltojen epäluuloa kommunistista ajattelua kohtaan.

Kommunismin ongelmina on ollut myös ideologian väärinkäyttö ja esimerkiksi toisinajattelijoiden vainot ja massamurhat kommunistista ideologiaa noudattavissa maissa. Lisäksi kommunismi on aiheuttanut runsaasti ongelmia sitä noudattavien maiden taloudellisessa kehityksessä. Toisaalta se on esimerkiksi Kuubassa mahdollistanut ilmaisen koulutuksen ja terveydenhuollon kaikille kansalaisille.