Fasismi

Fasismi on poliittinen totalitaristinen suuntaus, joka on usein liitetty äärioikeiston toimintaan. Fasismissa vastustetaan sekä kommunismia että sosiaalidemokratiaa ja se tähtää autoritaariseen, johtajavaltaisuuteen. Fasismissa on usein yksi johtaja, joka määrittää hallitsemansa yhteisön säännöt ja ideologian. Suuntausta on kuitenkin hieman hankala määritellä, sillä monet eri ideologiat voidaan nähdä fasismina, eikä se suuntauksena pohjaudu mihinkään tiettyyn teokseen toisin kuin esimerkiksi kommunismi.

Tunnettuja fasistijohtajia

Fasismi tuli tunnetuksi Italian pääministerin ja myöhemmin diktaattorin Benito Mussolinin myötä. Mussolini oli taitava puhuja sai helposti useita kannattajia perustamalleen Italian Fasistipuolueelle. Mussolini lupasi muun muassa ratkaisuja köyhyyteen ja työttömyyteen ja kyseenalaisti senaikaisen johtajuuden.

Mussolinin kanssa liittouman muodosti toinen tunnettu fasistijohtaja Adolf Hitler. Hitlerin asema fasistina on hieman kyseenalainen, sillä hänen kehittämänsä ideologia oli nimeltään kansallissosialismi, joka perustui nationalismiin ja rotuoppiin. Fasismin piirteitä oli kuitenkin selkeästi havaittavissa ja monet mieltävätkin natsisaksan fasistiseksi yhteiskunnaksi, sillä se oli totalitaristinen ja autoritaarinen.

Kolmas tunnettu fasisti oli espanjalainen diktaattori Francisco Franco, joka toimi Espanjan sisällissodan aikana kansallismielisen armeijan ylipäällikkönä voittoisasti. Francon hallitus sisällissodan jälkeen korosti eroa sisällissodan repimän maan kahden yhteisön välillä. Franco ja Hitler harkitsivat myös liittoumaa toisen maailmansodan aikana, mutta eivät pääseet yhteisymmärrykseen alueiden jakamisesta. Espanjan fasistinen diktatuuri päättyi Francon kuolemaan.